محورهای مورد پذیرش مقاله در مجله

محورهای علوم پایه:

ریاضیات (تمام گرایش ها)

آمار (تمام گرایش ها)

فیزیک (تمام گرایش ها)

شیمی (تمام گرایش ها)

زیست شناسی (تمام گرایش ها)

علوم کامپیوتر (تمام گرایش ها)

زمین شناسی (تمام گرایش ها)

فناوری نانو

فناوری های نوین

سایر موضوعات مرتبط با علوم پایه

 

 

محورهای علوم فنی و مهندسی:

مهندسی برق (تمام گرایش ها)

مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)

مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها)

مهندسی عمران (تمام گرایش ها)

مهندسی هوافضا (تمام گرایش ها)

مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)

مهندسی نفت (تمام گرایش ها)

مهندسی شیمی (تمام گرایش ها)

مهندسی معدن (تمام گرایش ها)

مهندسی مواد (تمام گرایش ها)

مهندسی دریا

مهندسی هسته‌ای (تمام گرایش ها)

مهندسی معماری (تمام گرایش ها)

مهندسی شهرسازی (تمام گرایش ها)

مهندسی متالورژی (تمام گرایش ها)

مهندسی نساجی (تمام گرایش ها)

مهندسی پزشکی (تمام گرایش ها)

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی صنایع غذایی

مهندسی آب

مهندسی کشاورزی (تمام گرایش ها)

مهندسی منابع طبیعی (تمام گرایش ها)

مهندسی محیط زیست (تمام گرایش ها)

سایر موضوعات مرتبط با علوم فنی و مهندسی