دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 1 - 13
نویسندگان : حامد مرادی *

چکیده :
اولتراسوند به دلیل ارزان، ایمن، غیرتهاجمی، فشرده و قابل حمل بودن و اینکه تقریباً در هر بافت بدن می‌تواند به صورت بلادرنگ تصویربرداری کند یک روش تصویربرداری جذاب و محبوب است و به همین دلایل، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در زمینه‌‌هایی مانند تصویربرداری با عمل جراحی محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. اولتراسوند متداول یک حالت 2بعدی است و اولتراسوند 3بعدی یک فناوری نسبتا جدید است که مزایای زیادی نسبت به تصویربرداری 2بعدی داشته و امکان تجسم مستقیم آناتومی 3بعدی را فراهم می‌کند. کالیبراسیون صحیح یا اندازه‌گیری موقعیت صفحه اسکن با توجه به سنسور موقعیت، برای اولتراسوند 3بعدی ضروری است. با اسکن جسمی که به عنوان فانتوم با مشخصات هندسی مشخصی شناخته می‌شود، کالیبراسیون دقیق‌تری بدست می‌آید. ایده این است که از فانتوم تصویر گرفته و ویژگی‌‌های آن را در تصاویر اولتراسوند شناسایی کرد. در این مطالعه انواع فانتوم‌های رایج کالیبراسیون معرفی و بررسی شده و کارایی آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. فانتوم‌های مختلف با معیارهای ساده‌ترین کاربری، سریع‌ترین پاسخ و دارای صحیح‌ترین نتیجه معرفی می‌شوند. شرایط فانتوم برتر مورد ارزیابی قرار گرفته و با مقایسه معیارهای مختلف 4 دسته اصلی از فانتوم‌ها، از قبیل فاکتورهای صحت، دقت، سرعت و قابلیت اطمینان، فانتوم‌های برتر معرفی می‌شوند.

کلمات کلیدی :
اولتراسوند، کالیبراسیون، تصویربرداری پزشکی، فانتوم، فانتوم‌های تصویربرداری، فانتوم کالیبراسیون


مشاهده مقاله
181
دانلود
17
تاریخ دریافت
۱۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱