دوره 5، شماره 16، بهار 1401، صفحات 93 - 87
نویسندگان : معصومه افشاری *

چکیده :
اینترنت شبکه به هم پیوسته را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده‌است. ریشه این شبکه عظیم جهانی به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد که سازمان‌های ایالات متحده آمریکا برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه‌ای مستحکم، توزیع شده و باتحمل خطا سرمایه‌گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره‌ای از سرمایه‌گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات اینترنت جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گردد و از اواسط دهه ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول در بیاید.

کلمات کلیدی :
اینترنت، تاریخچه اینترنت، چگونگی پیدایش اینترنت، شبکه اینترنت چیست، تاریخچه اینترنت در ایران