دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : فرزاد توکلی *

چکیده :
با افزایش جمعیت و گسترش شهرها در تمامی دنیا و نیازها بالای آنها به انرژی، منجر به استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی به منظور تامین گرمایش، سرمایش و انرژی روشنایی شده است، این موضوع تا بدانجا پیش رفته که منجر به آسیب وارد کردن‌های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط‌زیست شده، که می‌توان آنرا از گرمایش جهانی تا از بین رفتن جنگل‌ها و سایر موارد این چنینی دید. به همین منظور است که تامین انرژی پایدار یکی از مباحث مهم در حال حاضر دنیا است. معماری و صنعت ساختمان بخصوص بخش مسکن نیاز به تامین انرژی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند به همین دلیل طراحی مجتمع مسکونی با توجه به پایداری انرژی امری بسیار مهم است. هدف از طراحی در این رساله تامین انرژی ساختمان با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و استفاده از تجهیزات جدید تامین انرژی‌ پایدار و در نتیجه آن آسیب کمتر به محیط زیست و کمک به اقتصاد خانوار است. روش تحقیق در این رساله از نوع توصیفی و تحلیلی و مطالعات آن به صورت کتابخانه‌ای و نظری بوده است.

کلمات کلیدی :
مجتمع مسکونی، توسعه پایدار، پایداری انرژی، انرژی پاک