دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 62 - 67
نویسندگان : سمیه زینالی * و عباس صداقتی

چکیده :
با توجه به موقعیت خاص و استراتژیک شهر ارومیه و اهمیت آن بخصوص نزدیکی به سه کشور، کیفیت سطح آموزش برای اقشار مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. گذشته از اهمیت امر آموزش، وجود مراکز آموزشی مکفی و با کیفیت که پاسخگوی نیاز سرانه این شهر باشد، مقوله ای درخور اهمیت و نیازمند توجه جدی است. این پژوهش بر آن است با طراحی یک مجتمع آموزشی، بخشی از این نیاز را تامین کند. هدف از این پژوهش طراحی مجتمعی آموزشی است که در ساخت آن به تکنولوژی های روز صنعت ساختمان توجه ویژه ای شده است و به پیش نیازها و همچنین تکنولوزی و فناوری های نوین ساختمانی پرداخته شده است كه هدف آن طراحی بر مبنای تکنولوژی و پایداری معماری و کاهش مصرف سوخت و انرژی و به سبب آن کاهش هزینه های جاری ساختمان و آسیب کمتر به محیط زیست نایل آید. پژوهش حاضر به روش مطالعات كتابخانه ای و میدانی، بررسی نمونه های مشابه و مراجعه به سازمانهای مرتبط با موضوع پروژه به گرد آوری اطلاعات برای دستیابی به مبانی نظری پرداخته و فناوری های نوین ساختمانی در ایران نام برده و درباره هرکدام توضیح مختصری داده شده و مزایا و معایب آنها برشمرده شده است سپس نمونه های موردی داخلی و خارجی بررسی گشته و در نهایت سایت و زمینه طراحی معرفی گردیده است. با تجزیه و تحلیل سایت و نمونه های موردی در رابطه با موضوع پژوهش به تحلیل موارد دست یافته و در نهایت در بخش آخر پژوهش با پردازش و جمع بندی دادها، از یافته های پژوهش برای طراحی مجتمع آموزشی فنی و مهندسی استفاده نموده است.

کلمات کلیدی :
طراحی مجتمع آموزشی، فن آوری های نوین ساختمانی، نانو فن آوری.


مشاهده مقاله
171
دانلود
12
تاریخ دریافت
۰۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱