دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحات 0 - 0
نویسندگان : حجت عباسی و بی بی طاهره جمال الدینی *

چکیده :
سيستم هاي خبره يك مبحث شناخته شده از هوش مصنوعي هستند و تاثيرات زيادي در حوزه هاي مختلف زندگي دارند. سیستم خبره یک برنامه کامپیوتری است که مشکلات پیچیده ای را حل می کند که در غیر این صورت نیاز به تخصص زیادی دارد. برای انجام این کار، فرایند استدلال انسانی با استفاده از دانش خاص و رابط ها شبیه سازی می شود. سیستم های خبره نیز از دانش انسانی برای حل مشکلات که معمولا به اطلاعات انسانی نیاز دارند استفاده می کنند. سیستم با معرفی سیستم های تخصصی در این زمینه تغییر خواهد کرد: (1) برنامه ریزی آموزشی و توانایی تصمیم گیری، مدیریت سوابق دانشجویی، مشاوره دانشجویی و برنامه های آموزشی ویژه؛ (2) آموزش و پرورش معلم؛ ویژه، شناسایی نیازهای آموزشی و استفاده از آموزش های کامپیوتری برای آموزش اطلاعات و مهارت؛ و (3) سیستم های آموزشی هوشمند که دانش آموزان را از طریق راهنمایی بر اساس نقاط قوت و ضعف خود هدایت می کنند. سیستم متخصص به عنوان یک ابزار آموزشی مفید است، زیرا با ویژگی های منحصر به فردی که کاربران را قادر می کند در مورد چگونگی، چرا و قالب بندی آن ها مجهز باشد، مفید است. به این نتیجه رسیده است که در حالی که سیستم های متخصص در آموزش و پرورش دارای بالقوه بالایی هستند، به دلیل کمبود تحقیق و مستند سازی، آنها به عنوان یک تکنولوژی مفید جایگزین می شوند. در این مقاله استدلال می شود که مفاهیم و تکنیک های مورد استفاده در توسعه سیستم های خبره باید در زمینه آموزش و پرورش، بویژه در زمینه سیستم های آموزشی هوشمند گسترش یابد.

کلمات کلیدی :
سیستم خبره، هوش مصنوعی، آموزش هوشمند کامپیوتر(CAI)، سیستم آموزش هوشمند (ITS)