دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 48 - 61
نویسندگان : کوثر مرادی *

چکیده :
سرطان یک جمعیت ناهمگن بافتی و ژنتیکی از سلول های تومور است که مشخصات مولکولی متمایزی را که با تغییرات اپی ژنتیکی تعیین می شود، نشان می دهد.piRNA ها به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطان تشخیص و درمان زود هنگام برای پیش آگهی سرطان مفید است، از آنجا که piRNA ها عمدتا به عنوان ناظر عمل می کنند، اهمیت بسیار بالایی در تشخیص و درمان زودهنگام سرطان دارند. Piwi مولکولهای کوچک RNA غیر کد کننده جدیدی با طول تقریبی 24 تا 31 نوکلئوتید را تشکیل می دهند که اغلب به اعضای خانواده پروتئین پیوی متصل می¬شوند تا نقش تنظیم کننده را ایفا کنند. در این مقاله، ما به بررسی نقش piRNA/piwi ، در سرطان پرداختیم و بینش جدیدی در مورد کاربردهای بالقوه piRNA ها و پروتئین های piwi در تشخیص سرطان و درمان بالینی ارائه می¬دهیم. اگرچه بیان piRNA ها را می توان از طریق توسعه فناوری توالی یابی نسل بعدی به راحتی تشخیص داد، اما بسیاری از piRNA های ناشناخته به دلیل مکانیسم های پیچیده ای که از طریق آنها ایجاد میشود، مشکل در شناسایی آنها ، عدم وجود قوانین جهانی برای نامگذاری piRNA ، همچنان وجود دارد. نتایج نشان داده که پروتئین های piRNA و PIWI ، که به طور غیرطبیعی در سرطان های مختلف بیان می شوند، ممکن است به عنوان نشانگرهای زیستی جدید و اهداف درمانی برای تشخیص و درمان تومور عمل کنند. با این حال، عملکرد piRNA ها در سرطان و مکانیسم های زمینه ای آنها هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

کلمات کلیدی :
piRNA، PIWI، سرطان


مشاهده مقاله
180
دانلود
15
تاریخ دریافت
۲۳ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱