دوره 4، شماره 14، پاییز 1400، صفحات 23 - 12
نویسندگان : رضا طاهری * و محمد منصفی

چکیده :
در این پژوهش با استفاده از روابط انتقال حرارت جابجایی نشان داده شد که عدم عایقکاری کانال می تواند دمای هوای رفت هواساز را از 20 به 31 درجه سانتی گراد برساند. عدم نصب سینی درین بعد از کویل سرمایش باعث تجمع آب کندانس در محفظه موتور هواساز گردید که سه راهکار جهت رفع این مشکل ارائه شد که عبارتند از: الف- کویل سرمایش 20 سانتی متر به سمت کویل گرمایش عقب برده و صفحه قطره گیر نصب شود. ب- جابجا کردن محل نصب کویل گرمایش و سرمایش و ج- سوراخ کردن وسط محفظه موتور به قطر 20 میلی متر و سیفونی کردن سوراخ تخلیه. دیگر مشکلاتی که باعث عدم کارایی هواسازهای بیمارستان شده، عدم درزبندی محفظه هواسازها، خارج نگردیدن قطعات صلب کننده سیستم فنربندی موتور و عدم نصب سیفون بر روی لوله تخلیه سینی درین می باشد. استفاده از درزبند فومی جهت رفع مشکل کاهش راندمان سرمایشی، جدا کردن قطعات صلب کننده سیستم فنربندی موتور قبل از راه اندازی و سیفونی کردن استاندارد لوله تخلیه سینی درین جهت سهولت در خارج شدن آب کندانس از هواسازها در بیمارستان ولی عصر (عج) صورت گرفت.

کلمات کلیدی :
هواساز، کویل های سرمایشی و گرمایشی، سیفون، درزبند، سینی درین.